Chào mừng bạn đến với website Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng

Dự án

Công trình điện ĐDK 220KV Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng - Đình Vũ
Công trình điện ĐDK 220KV Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng - Đình Vũ

Công trình điện ĐDK 220KV Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng - Đình Vũ

Lắp đặt đường dây cao thế 110 kV Cát Bi - Hạ đoạn thép Đình Vũ - Hải Phòng
Lắp đặt đường dây cao thế 110 kV Cát Bi - Hạ đoạn thép Đình Vũ - Hải Phòng

Lắp đặt đường dây cao thế 110 kV Cát Bi - Hạ đoạn thép Đình Vũ - Hải Phòng

Lắp đặt TBA phục vụ chiếu sáng quốc lộ 10 tỉnh Thái Bình
Lắp đặt TBA phục vụ chiếu sáng quốc lộ 10 tỉnh Thái Bình

Lắp đặt TBA phục vụ chiếu sáng quốc lộ 10 tỉnh Thái Bình

Lắp đặt, bảo trì hệ thống điện nhà máy trong khu công nghiệp Nomura Hải Phòng
Lắp đặt, bảo trì hệ thống điện nhà máy trong khu công nghiệp Nomura Hải Phòng

Lắp đặt, bảo trì hệ thống điện nhà máy trong khu công nghiệp Nomura Hải Phòng

Hệ thống điện chiếu sáng nội , ngoại thất Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng - Năm 2008
Hệ thống điện chiếu sáng nội , ngoại thất Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng - Năm 2008

Hệ thống điện chiếu sáng nội , ngoại thất Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng - Năm 2008

Lắp đặt hệ thống điện nhà máy Caltex dầu nhờn KCN Đình Vũ - Hải Phòng
Lắp đặt hệ thống điện nhà máy Caltex dầu nhờn KCN Đình Vũ - Hải Phòng

Lắp đặt hệ thống điện nhà máy Caltex dầu nhờn KCN Đình Vũ - Hải Phòng


Văn Thư
Phòng KH-KT
CSKH Kinh Doanh Điện
go top