Chào mừng bạn đến với website Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng

Xí nghiệp và chi nhánh

Xí nghiệp Xây lắp điện 2
Xí nghiệp Xây lắp điện 2

Trụ sở: Số 1, Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng 

Điện thoại: 031.3 878 133

Email:

Xí nghiệp Xây lắp điện 3
Xí nghiệp Xây lắp điện 3

Trụ sở: Số 1, Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng 

Điện thoại: 031.2 613 939

Email:

Xí nghiệp Xây lắp điện 4
Xí nghiệp Xây lắp điện 4

Trụ sở: Số 1, Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng 

Điện thoại: 031.3 877 425

Email:

Xí nghiệp Xây lắp điện 5
Xí nghiệp Xây lắp điện 5

Trụ sở: Số 1, Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng 

Điện thoại: 031.3 877 025

Email:

Xí nghiệp Xây lắp điện 8
Xí nghiệp Xây lắp điện 8

Trụ sở: Số 1, Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng 

Điện thoại: 031.3 547 229

Email:

Chi nhánh Công ty - XN Cơ điện
Chi nhánh Công ty - XN Cơ điện

Trụ sở: Cụm Công nghiệp Đồng Hòa, Số 41/143 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3 778 652

Email: 


Văn Thư
Phòng KH-KT
CSKH Kinh Doanh Điện
go top