Chào mừng bạn đến với website Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng

Cơ cấu tổ chức

                         SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

 

go top