Chào mừng bạn đến với website Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng

Thi công Công trình điện Hệ thống chiếu sáng Thủ đô Viêng - Chăn, Lào

Thi công Công trình điện Hệ thống chiếu sáng Thủ đô Viêng - Chăn, Lào. Năm 2000